Null Kallappanna Awade Jawahar Shetkari Sahakari Sakhar Karkhana Ltd,Hupari.

BOILER2023-2024
सन 2023-24 या 31 व्या ऊस गाळप हंगामासाठी ज्येष्ठ संचालक आमदार श्री.प्रकाशआण्णा आवाडे व सौ.किशोरीताई आवाडे यांच्या शुभहस्ते बॉयलर अग्निप्रदीपन संपन्न झाला.2023-2024

सन 2023-24 या 31 व्या ऊस गाळप हंगामासाठी ज्येष्ठ संचालक आमदार श्री.प्रकाशआण्णा आवाडे व सौ.किशोरीताई आवाडे यांच्या शुभहस्ते बॉयलर अग्निप्रदीपन संपन्न झाला2023-2024

सन 2023-24 या 31 व्या ऊस गाळप हंगामासाठी ज्येष्ठ संचालक आमदार श्री.प्रकाशआण्णा आवाडे व सौ.किशोरीताई आवाडे यांच्या शुभहस्ते बॉयलर अग्निप्रदीपन संपन्न झाला2023-2024

सन 2023-24 या 31 व्या ऊस गाळप हंगामासाठी ज्येष्ठ संचालक आमदार श्री.प्रकाशआण्णा आवाडे व सौ.किशोरीताई आवाडे यांच्या शुभहस्ते बॉयलर अग्निप्रदीपन संपन्न झाला2023-2024

सन 2023-24 या 31 व्या ऊस गाळप हंगामासाठी ज्येष्ठ संचालक आमदार श्री.प्रकाशआण्णा आवाडे व सौ.किशोरीताई आवाडे यांच्या शुभहस्ते बॉयलर अग्निप्रदीपन संपन्न झाला